Welkom!
Wat is Wicca?
Religieuze feesten
Boekenlijst
Andere websites
Pagan humor
Gastenboek
Wat is Wicca?

In principe is Wicca niets anders dan het (opnieuw) in contact komen met de natuur en dit op een religieuze manier beleven.
De natuur is de drijvende kracht achter al het leven, zij het geestelijk dan wel lichamelijk.
Het wisselen van de seizoenen, hun hoogtepunten en de maanstanden staan centraal. Hekserij is meer een way of life, die met meerdere religies te combineren valt, of zelfs zonder religie te beleven is.
Wicca is ook een inwijdingstraditie. Dit wil zeggen dat je alleen Wicca kan worden door inwijding door een derdegraads priester en/of priesteres.

Wiccans en heksen geloven over het algemeen in rencarnatie. Dit komt voort uit het feit dat alles wat in de natuur sterft, uiteindelijk weer herleeft. Denk maar aan een bos dat afbrandt, dat daarna weer opbloeit.
In de religieuze beleving zie je dit thema, dood en (weder)geboorte ook terug.
Midwinter (Yule) is hier een mooi voorbeeld van, de zon die sterft en weer herboren wordt in de langste nacht.

Wiccans gaan uit van de dualiteit van het Goddelijke, dit uit zich in het vereren van de God en Godin. Er is wel n uitzondering: de Dianics. Dit is een feministische groepering die voornamelijk de Godin gebruikt in hun religieuze overtuiging.
Er worden binnen de verschillende stromingen van Wicca verschillende namen voor de God en Godin gebruikt, sommigen werken ook met meerdere Goden en Godinnen.

Wiccans zijn zonder uitzondering heks. Echter, niet alle heksen zijn Wiccan. Wicca is namelijk een religie, en hekserij is een levenswijze, gebaseerd op het ritme van de natuur.
Heksen gebruiken niet het religieuze systeem dat Wiccans wel gebruiken.
Ook is het zo dat je als heks niet ingewijd hoeft te worden, als Wiccan wel.

Religieuze feesten

Er zijn in totaal 21 feesten die binnen de Wicca jaarlijks plaatsvinden.
8 jaarfeesten, die gevierd worden aan het begin en op het hoogtepunt van elk seizoen.Ook wordt elke volle maan gevierd, waarvan er 13 in een jaar zijn.
Deze jaarfeesten en maanfeesten worden soms respectievelijk sabbats en esbats genoemd.

Is Wicca een sekte?

Hekserij/Wicca is gn sekte. Helaas is het wel zo dat er, net als bij alle religies, er onbetrouwbare mensen zijn die misbruik willen maken van hun status als geestelijk raadgever. Dit wordt meestal tijdig ontdekt en afgestraft.
Wees dus wel op je hoede als iemand je benadert of als jij iemand benadert. En als je iets niet vertrouwt, doe het dan niet en zeg het tegen iemand die je wel vertrouwt.

Gerald Gardner

Er zijn mensen die beweren dat alles is verzonnen door Gerald Gardner, dat de religie slechts sinds 1954 bestaat.
Als die mensen de moeite hadden genomen om zijn boeken (en die van anderen) te lezen, dan hadden ze kunnen lezen dat:
1. Hij duidelijk stelt dat dit zjn visie is.
2. Hij er jaren over heeft gedaan om zijn boeken te mogen publiceren; dat mocht in eerste instantie niet van de Coven waar hij bij zat.
3. Er zijn mensen die vr hem al artikelen erover hebben geschreven. Bij deze artikelen moet je echter wel tussen de regels door lezen om te weten waar het werkelijk over gaat.

Het wordt niet voor niks Gardnerian Wicca genoemd.

This site is © Copyright Faolch Airgid 2006-oneindig, All Rights Reserved. Teksten mogen met bronvermelding gebruikt worden.
Free web templates